Algemeen

Buurtvereniging De Hoge Regt is de jongste buurtvereniging in de jongste gelijknamige wijk van Beek en Donk. Net zoals dat de wijk groeiende is geldt dat ook voor de buurtvereniging.

Doel van onze buurtvereniging

De buurtvereniging wil een verbindende factor zijn voor de bewoners van De Hoge Regt. Hieraan willen we een bijdrage leveren door:

  • Samen gezellige activiteiten te houden
  • Via het bestuur de belangen van de buurt zowel binnen de buurt als naar derden te behartigen

Financiële basis

Om onze activiteiten te kunnen organiseren is de buurtvereniging afhankelijk van de contributie die de leden betalen, maar zeker ook van onze sponsoren (in de vorm van advertenties, goederen en diensten). Daarnaast wordt voor een aantal evenementen aan de leden een eigen bijdrage gevraagd, die echter zo laag is dat geen lid het betreffende evenement achterwege hoeft te laten.

Door goed financieel beheer zullen wij proberen de contributie de komende jaren gelijk te houden, ondank de prijzen die elk jaar blijven stijgen.

Wij houden de leden op de hoogte

De leden worden via deze website, Facebook en een eigen digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de evenementen en ontwikkelingen in de vereniging. Voor een aantal evenementen wordt ook een e-mail reminder gestuurd.

Lid worden?

Ben je ook geïnteresseerd om lid te worden van onze buurtvereniging?

Meld je dan direct aan als nieuw lid!

Bestuur

Voorzitter
Roel Beekmans
Telefoon: 06 – 42 81 22 32
E-mail

Secretaris
Kim de Koning-Verhees
E-mail

Penningmeester
Remy Gramser
E-mail

Bestuursleden
Angelique van der Heijden
Yvonne de Jong

Afbakening